Hintaseuranta yli 2 miljoonalle tuotteelle

Etsi

Käyttöehdot

Tällä sivulla kerromme tietosuojaselosteen ja sivuston muut käyttöehdot.

 

VertaaHintaa.fi:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.

Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

1. Rekisterinpitäjä

VertaaHintaa.fi
WebCube Oy
PL 13
63301 Alavus

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

WebCube Oy
Petri Nukarinen
PL 13
63301 Alavus
info(at)webcube.fi

 

2. Rekisterin nimi

VertaaHintaa.fi Asiakasrekisteri

 

3. Rekisteröidyt

Liittyminen tapahtuu sivustolla mahdollisesti olevilla kyselyillä, kilpailuilla tai artikkelien / sivujen kommentointilomakkeilla.

Markkinointirekisterissä ovat kuitenkin vain ne verkkopalvelumme käyttäjät, jotka ovat vapaaehtoisesti halunneet liittyä siihen.

 

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkaiden antaman suostumuksen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden luvan- ja kiellonvaraiseen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, laskutukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

 

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:

- Etu- ja sukunimi

- Yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

- Asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta sekä –tapa

- Suoramarkkinointiluvat ja –kiellot

- Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot.

- Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)

- Sukupuoli

- Syntymäaika

- Kieli

- Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

- Verkkokäyttäytymistä WebCube Oy:n verkkosivustoilla ja -palveluissa koskevat tiedot (esim. linkkien klikkaukset, selatut internet-sivut, tulo- ja poistumissivustot)

- Palvelun käytöstä tai muista asiakkaan itse antamista tiedoista analytiikan avulla pääteltyjä tietoja, esimerkiksi mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai kuuluminen tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

- Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

 

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

WebCube Oy

Petri Nukarinen

PL 13

63301 Alavus

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. WebCube Oy:n verkkopalvelut sekä sosiaalisen median kanavat) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi WebCube Oy:n muista rekistereistä, WebCube Oy:n yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin WebCube Oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

 

9. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

 

10. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät WebCube Oy:n työntekijät.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Mitään tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

13. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tieto-turvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Mahdollisesti manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

 

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja sen vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamatta siitä palveluissamme.

Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen tai tarkentamiseen. WebCube Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisesti.

 

Päivitetty 20.11.2018

 

Vastuuvapaulauseke / Käyttöehdot

VertaaHintaa.fi ei myy eikä välitä sivustolla esiteltyjä tuotteita lainkaan käyttäjälle, vaan varsinainen kaupan teko tapahtuu itsenäisten verkkokauppojen omilla internet-sivuilla.

Käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä valitsemansa verkkokaupan internet-sivuilla olevat käyttöehdot ja tilauksia koskevat toimitusehdot.

Kaikki sivustolla esillä olevat verkkokaupat, vastaavat esillä olevien tuotteiden myynnistä ja toimituksista asiakkaille täysin itsenäisesti.

VertaaHintaa.fi sivusto ei vastaa millään tavalla palvelussa esitetyn aineiston (tekstit, kuvat) oikeellisuudesta, eikä luonnollisestikaan kolmannen osapuolen julkaisemasta aineistosta, johon VertaaHintaa.fi Internet-sivuilta on linkki.

Palvelun sisältö toimitetaan sitoumuksetta ja sellaisenaan.

VertaaHintaa.fi sivusto pidättää oikeuden päivittää näitä sivuja, tai sulkea ne milloin tahansa.

VertaaHintaa.fi sivusto ja sen omistaja(t) ei vastaa mistään mahdollisesta kulusta, menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu näiden palvelujen käyttämisestä tai käytön estymisestä.

VertaaHintaa.fi sivuston käyttäjä hyväksyy sen, että palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on ja sen käyttö tapahtuu omalla vastuulla.

VertaaHintaa.fi sivusto ei takaa, että palvelu olisi virheetön tai keskeytyksetön.

VertaaHintaa.fi sivusto ei takaa, että palvelun kautta hankitut tuotteet tai palvelut vastaavat käyttötarkoitus- tai laatuodotuksia.

Tuotteiden tai palveluiden hankkiminen tapahtuu käyttäjän ja kauppiaan välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti, eikä VertaaHintaa.fi sivusto ja sen omistaja(t) ole vastuussa sopimuksen sisällöstä.

 

Immateriaalioikeudet

Internet-sivuilla olevan aineiston kopiointi, julkaiseminen, edelleen jakelu tai tallettaminen ilman nimenomaista lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista yksityistä käyttöä varten.

Jos väärinkäytöksiä havaitaan, johtavat ne oikeudellisiin toimenpiteisiin.Tekijänoikeus

Copyright 2018, VertaaHintaa.fi Kaikki oikeudet pidätetään.